Ontwerp site: Maas & van den Homberg
Fotografie: Philip Driesen
Webdesign: Site van Boy

Nieuwetijdsrituelen

AI zo lang het leven bestaat worden grote overgangsmomenten in een mensenleven bekrachtigd door rituelen. In elke religie zijn er rituelen terug te vinden die begeleiding bieden bij geboorte, doop, communie, vormsel, trouwen en overlijden.

Maar ook al voordat deze religies er waren, werd er in oude volkstradities gebruik gemaakt van rituelen. Binnen deze zuivere rituelen stonden de elementen vuur, aarde, water, lucht en ruimte centraal. Delen hiervan zijn nog steeds terug te vinden binnen hedendaagse religies, zoals het gebruik van water bij het doopsel, het aansteken van de doop- en trouwkaars, etc.

Op de voorgrond binnen de oorspronkelijke rituelen stond:

 • overgaan naar een nieuwe levensfase
 • markeren en bekrachtigen van het overgangsmoment
 • vieren en dankbaar zijn, troost vinden
 • verbinden dan wel losmaken van mensen en hun proces

 

"Blauwe Aarde" verzorgt deze oude rituelen in een nieuwe vorm en noemt dit nieuwetijds rituelen. Het nieuwetijdsritueel is een ritueel in vrijheid gevierd, zoals dat oorspronkelijk plaatsvond maar nu op een manier die in deze tijd past. Dat wil zeggen: aangepast aan de wensen en levensvisie van de betrokken personen.

Deze rituelen verzorgen wij bij:

 • geboorte, doop
 • communie
 • volwassen worden
 • trouwen samenwonen
 • verhuizing
 • pensioen
 • overlijden
 • andere grote veranderingen

Mogelijkheden hierbij zijn onder andere:

 • coördinatie van de gehele plechtigheid
 • schrijven en voordragen van een persoonlijk tekstgedicht, geïnspireerd op de betrokkenen.
 • zingen van een gebed (met of zonder muziekinstrumenten)
 • zingen van de persoonlijke klanken van de betrokken personen
 • zingen van een lied
 • werken met de elementen: vuur, aarde, water, lucht en ruimte
 • nabegeleiding (bij overlijdensrituelen)